Publikacja naukowa

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą nową publikacją, będącą wynikiem współpracy naukowej z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku:

„Subfertility as Overlapping of Nutritional, Endocrine, Immune and Cardiometabolic Dysregulations – A Study Focused on Biochemical Endophenotypes of Subfertile Couples.”
(„Nakładanie się dysregulacji endokrynologicznych, immunologicznych i kardiometabolicznych w niepłodności. Biochemiczne endofenotypy niepłodności.”)

Subfertility